Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
631 postów 26073 komentarze

SpiritoLibero

Jarek Ruszkiewicz SL - Wasza mowa niech będzie: "Tak - tak, nie - nie". A co nadto, z zepsucia jest. Mt 5,37 PiS PO jedno zło!

Powstanie Warszawskie - karygodna zbrodnia

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziś 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego bodajże najtragiczniejszej karty w polskiej historii.

Oficjalne media będą prześcigać się w laudacji tego co nawet w oczach ówczesnych dowódców było zbrodnią na Narodzie Polskim.

 Gen. Anders, d-ca II Korpusu, (p.o. N.W. od 26 II’45 do 28 V’45):”Jestem na kolanach przed powstaniem, ale to było nieszczęście. Wojskowo powstanie nie miało znaczenia. Niemcy już przegrali wojnę. Trzeba było porozumieć się z aliantami naprzód, przed powstaniem. (...)wywołanie powstania w Warszawie w obecnej chwili było nie tylko głupotą, ale wyraźną zbrodnią.” https://fraszki.neon24.pl/post/162932,powstanie-warszawskie-cz-2-konsekwencje-i-oceny

 Poniżej przedstawiam unikatowy dokument „Oświadczenie warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej”z listopada 1944 roku. Jednym z jego autorów był nieżyjący już Wieslaw Chrzanowski Zadziwia celność argumentacji sprzeciwiającej się podejmowanym już wtedy próbom usprawiedliwia decyzji o wszczęciu powstania:

 

 W imieniu polskiej młodzieży narodowej pragniemy zająć stanowisko wobec tragicznych wydarzeń ostatniego okresu. Uważamy za pożyteczne, by społeczeństwo w dzisiejszym okresie dezorientacji i przygnębienia poznało naszą postawę. Poza tym musimy się rozprawić z pewnymi tchórzliwymi a naiwnymi próbami obarczania młodzieży odpowiedzialnością za powstanie.

 Powstanie warszawskie przyniosło Polsce niepowetowane straty, prawie żadnych natomiast korzyści. Wywołanie powstania jest karygodną zbrodnią, z którą odpowiedzialność ponoszą pewne polskie ośrodki. Tak oceniło to te wypadki społeczeństwo, tak wyglądają one w rzeczywistości. Starsi politycy wstrzymują się jeszcze od zajęcia wyraźnego stanowisko wobec tych wydarzeń. My, młodzi, uważamy, że jedynie jasne uświadomienie prawdy, może oczyścić atmosferę.

 Winni muszą ponieść odpowiedzialność, tylko w ten sposób zdoła się utrzymać autorytet naszych instytucji i władz. Są one stałe, niezależne od ludzi, którzy je sprawują i za ich sprawowanie ponoszą odpowiedzialność. Pozostawienie ich w rękach działaczy skompromitowanych, kompromituje tym samym instytucje, wzbudza w społeczeństwie zwątpienie w nasze zdolności państwowe.

 Decyzję wybuchu powstania podjął gen. Bór-Komorowski i urzędujący Delegat Rządu bez przyzwolenia a nawet powiadomienia przedstawicielstwa społeczeństwa, tj. Rady Jedności Narodowej. Odpowiedzialność w pierwszym rzędzie ponosi Komenda Główna Armii Krajowej. Była ona emanacją sanacyjnej kliki wojskowej skompromitowanej już we wrześniu [19]39 roku. Trudno dziś orzec jakie motywy kierowały nią przy wywołaniu powstania, postępowanie jej musi być oceniane jednak jako lekkomyślne. Mimo to, ludzie ci próbują już dziś – podobnie jak w [19]39 roku – zrzucić z siebie odpowiedzialność za spowodowaną tragedię. Podają następujące przyczyny swego kroku: primo – że bolszewicy dochodzili do Pragi. Stwierdzonym jest jednak, że wywiad AK orientował się w charakterze zbliżających się sił sowieckich. Były to jedynie podjazdy nie zdolne do zajęcia stolicy.

 Secundo – że Niemcy mieli wyprowadzić z Warszawy 100 do 200 tysięcy ludzi. Stwierdzonym jest jednak, że nie istniały żadne konkretne dane, co do tych zamysłów niemieckich.Z drugiej zaś strony likwidacja Warszawy oddała w ręce niemieckie bez porównania większe rzesze ludzi.

 Tertio – że powstanie miało być atutem dla premiera Mikołajczyka w jego ówczesnej podróży do Moskwy. W tym argumencie widać polityczną ignorancje tych, którzy go podnoszą. Powstanie było kłodą rzuconą pod nogi prem[iera], środkiem, którym mógł go szantażować Stalin, uzależniając pomoc Warszawie od przyjęcia jego żądań.

 Wreszcie czwarta tak zwana przyczyna próbuje obciążyć młodzież. Wydanie rozkazu do powstania było ponoć konieczne, w przeciwnym bowiem razie rozgorączkowana młodzież spowodować by mogła szereg samowolnych, nieprzemyślanych akcji, które przyniosłyby jeszcze dotkliwsze straty. Temu twierdzeniu musimy się jak najenergiczniej przeciwstawić. Reprezentujemy olbrzymią część młodzieży, znamy nastroje wśród jej reszty. Nastrój rozgorączkowania zawsze narzucany był szeregom z góry. Znając swoje zasoby broni nie mogliśmy patrzeć bez troski na wywołane wypadki. Wreszcie zbyt określona była i jest postawa młodzieży wobec Bolszewików a niepokojące wiadomości o ich stosunku do AK, byśmy nie odnosili się z największą rezerwą do akcji, opartej na rachubach bolszewickiej pomocy.

 Mimo to podporządkowaliśmy się rozkazom legalnych władz wojskowych. Było to wynikiem poczucia obowiązku i dyscypliny. Żołnierz i dowódca liniowy stanął na wysokości zadania. Wielu z naszych kolegów, z prezesem Młodzieży Wszechpolskiej na czele poległo. Niestety, ofiary ich wzbogaciły jedynie tragiczną polską tradycję powstańczą. Przyniosły korzyści, ale wrogom. W poczuciu wypełnionego obowiązku mamy dziś moralne prawo potępienia swoich wczorajszych dowódców. Mamy też prawo żądać takich zmian w obsadzie naszych władz cywilnych i wojskowych, które by w pełni przywróciły im niezbędne zaufanie.

 Takie jest stanowisko młodzieży wobec sytuacji wytworzonej wypadkami warszawskiemi. Doceniając jej tragizm nie odwracamy się jednak ze zniechęceniem od dalszej pracy. Nauczył nas Roman Dmowski, że jesteśmy Polakami i ponosimy odpowiedzialność za losy Polski, nie tylko w chwilach jej rozkwitu, ale i w czasach upadku. Przeciwnie, poczuwamy się dziś do tym większych obowiązków wobec Ojczyzny, przejmujemy część ciężaru prowadzenia jej spraw, którego nie może podźwignąć starsze pokolenie.

 Swój stosunek do sytuacji, w jakiej się znajdujemy obecnie, kształtujemy na następujących zasadach: jedynym rządem Polski jest rząd, znajdujący się w Londynie. Poza nim działać mogą jedynie wrogie nam agentury sformowane przez zdrajców. Taką agenturą jest tak zwany Komitet Wyzwolenia Narodowego, usiłujący wydać Polskę na łup Sowietom. Ludzi w nim działających potraktować należy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zbrodni stanu. Warto podkreślić, że w tym obozie zdrajców znalazło się całe żydostwo polskie. Podobnie potraktowalibyśmy i tych, którzy poszli na podsuwaną nam dziś przez Niemców możliwość współpracy. Propozycje niemieckie dążą do skompromitowania nas w obozie aliantów w ostatnim decydującym okresie wojny oraz do wyzyskania dla własnych celów.

 Przeciwstawiamy się wszelkim kompromisom z Rosją. Byłoby to wyrażenie zgody na pierwszy rozbiór Polski, co pociągnęłoby za sobą, podobnie jak w XVIII wieku, dalsze rozbiory. Rosja chce z Polski uczynić republikę sowiecką i dlatego dąży do wyniszczenia wszystkich prawdziwie polskich elementów. Rosja ponosi w dużej mierze odpowiedzialność za powstanie warszawskie – jej agentury od lat już nawoływały do zbrojnych wystąpień i przygotowywały nastrój rozgorączkowania (trudno dziś stwierdzić czy miały wpływ w czynnikach decydujących o wybuchu powstania).

 Natomiast po wybuchu powstania Stalin wyraźnie przeszkadzał pomocy alianckiej, odmawiając baz. Pomoc sowiecka udzielona w ostatniej fazie walk zakrawała na kpiny – rzucone kilkadziesiąt worków zeschniętego chleba razowego i kaszy jaglanej. Mimo to marsz. Rokossowski do ostatniej chwili łudził powstańców zapowiedziami pomocy, by przedłużać ich opór, potęgując tą drogą straty ludności polskiej.

 W polityce zagranicznej musimy w dalszym ciągu szukać oparcia u aliantów, trudno bowiem uwierzyć, by alianci pięć lat walcząc z hegemonią niemiecką w Europie, zgodzili się na groźniejszą, zagrażającą również Azji, hegemonię sowiecką. Wojna obecna powinna ostatecznie zlikwidować niemieckie zagrożenie Polski. Osiągniemy to przez ustalenie granicy na Odrze i Nisie Łużyckiej – najlepszej granicy strategicznej, obejmującej tereny, które zapewnią nam potęgę gospodarczą. Jedynie na tych terenach znajdzie nowe siedziby i zwrot utraconych majątków ludność zburzonej Warszawy. W takich granicach, w oparciu o unję Europy środkowej, będzie Polska mogła spokojnie patrzeć w przyszłość, a po zlikwidowaniu wrogów wewnętrznych przystąpić do gruntownej, jedynie polskim interesom służącej przebudowy społeczno-gospodarczej.

 Wśród czynników zagrażających Polsce od wewnątrz wspomnieliśmy już o stanowisku Żydów. Powstanie ostatecznie ustaliło postawę społeczeństwa polskiego w stosunku do drugiego palącego problemu – kwestii ukraińskiej. Postawę taką Ruch Narodowy zajmował od początków swego istnienia. Komendant Okręgu Warszawskiego AK. gen. Chruściel rozkazem swoim nakazał traktować Ukraińców jak bandytów. Wszelkie dalsze próby polityki w stylu józewszczyzny nie będzie można już tłumaczyć różnicą orientacji, będzie to zdrada.

 Wszystkich Wszechpolaków wzywamy, zgodnie z instrukcją zawartą w „Komunikacie Specjalnym z dnia 28.VII.44 r.” do szerzenia idei wszechpolskich i zasad powyżej sformułowanych. W ten sposób zbudujemy trwałe fundamenty pod gmach W i e l k i e j P o l s k i.

 Młodzież Wszechpolska Środowisko warszawskie  w listopadzie 1944 r.

 http://mysl-polska.pl/1641

 Oryginał: zbiory Wiesława Chrzanowskiego w posiadaniu redakcji Myśli Polskiej Na zdjęciu: oddział batalionu NOW-AK „Gustaw” przed kapitulacją powstania.

 

KOMENTARZE

 • Autor
  5*
 • I obecnie jesteśmy świadkami nobilitacji
  tych pożal się, .... po prostu brak inwektyw.
 • @
  Długie lata słuchałem argumentów obu stron, ale w końcu przyznaję rację osobom twierdzącym że z tzw wojskowego punktu widzenia (lecz nie tylko!) PW było zbrodnią dowódców, którzy wydali rozkaz wybuchu powstania.

  Z drugiej strony na szali trzeba dla uczciwości postawić argument o rzekomych planach i pierwszych próbach masowego mordu mieszkańców W-wy (czy też więźniów obozu, będące preludium do mordu mieszkańców) w betonowych tunelach znajdujących się w dzielnicy Wola, a wybuch PW miał podobno opierać się na fakcie m.in próbnego zagazowania pokaźnej ilości więźniów w tychże tunelach.

  Jednak już po wybuchu PW w pierwszych jego dniach i tygodniach, taka rzeź na masową skalę mieszkańców Warszawy miała miejsce w dzielnicach Wola i Ochota, szczególnie wiele osób zamordowano metodami ,, przemysłowymi'' w dzielnicy Wola (notabene spędziłem w tej dzielnicy pierwsze sześć lat życia, ale to wystarczyło by zapamiętać tzw miesiąca pamięci o pomordowanych mieszkańcach, na 30 lat przed moim urodzeniem).

  Ludzie o odpornej psychice mogą poczytać z pamiętników Mathiasa Schenka ( czytaj: Szenka, nie jestem pewien czy dobrze zapisałem jego nazwisko) to były żołnierz niemiecki, który w formie pamiętników wyrzucił z siebie widok zbrodni w jakich (najpewniej mimowolnie) brał udział.

  Co ciekawe, że ta masowa-przemysłowa zbrodnia na ludności cywilnej w pierwszych tygodniach powstania, ustała dość nagłe i długo zastanawiałem się, co takiego się wydarzyło że dowództwo niemieckie, nagle zmieniło sposób działania. Jak niedawno wyczytałem na jakimś forum historycznym, za tą nagłą zmianą LEGALNEJ(!) (wg międzynarodowego prawa wojennego) zbrodni na ludności cywilnej Warszawy, odpowiadają nie wyrzuty sumienia Niemców, lecz nielegalny(!) szantaż ze strony brytyjskiej. Mianowicie Brytyjczycy zagrozili Niemcom, że tak samo obejdą się z ludnością cywilną, gdy wkroczą na terytorium Niemiec. Na skutek tego szantażu Niemcy powstrzymały się w sposób zdecydowany (co wiadomo m.in z relacji ocalałych) z masowego mordowania Warszawiaków.


  Warto wspomnieć, że PW było fatalnie przygotowane, że na doborowe jednostki zaprawione w boju puszczono.. młodzież uzbrojoną w kije i pręty, która miała dopiero zdobyć broń! Takie historie łączą się, o ile mnie nie myli pamięć, ze zdobywaniem Wytwórni Papierów Wartościowych. Natomiast mieszkańcy dzielnicy Wola i Ochota nie mieli w ogóle żadnej ochrony ze strony AK, bo AK (powstańców) po prostu nie było w tych dzielnicach, co dodatkowo obciąża dowódców AK.
 • Jaki był konkretny cel dowódców PW?
  "Ja z synowcem..., jakoś to będzie"? Wcześniej wiekszość karabinów maszynowych z miasta przerzucono do lasu. Mosty Niemcy już chyba kontrolowali.
  Niedźwiadek, Bór, Monter zasługują na pomiertne degradacje, a nie na ulice i place
 • @Wican 10:42:29
  //Jaki był konkretny cel dowódców PW?//
  Całopalna ofiara satanistyczna.
 • @Wican 10:42:29
  W takim razie lepiej przytaczać ich nazwiska, a nie pseudonimy.
 • @Oracz 10:52:03
  A jakie to ma znaczenie teraz? Nikt ich nie zdegraduje
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:50:43
  Zwykłych ludzi. Bo o własne tyłki to dowódcy dbali. Gdy sami poczuli ię zagrożeni to skapitulowali
 • @Wican 10:54:59
  Może jak w ,,waszych kościołach", zaczną znów czcić waszą rzeź (m.in czcząc owe dowództwo), milcząc jednocześnie na temat błogosławieństwa udzielnego Hitlerowi, to przynajmniej ,,pójdziecie po rozum do głowy"?
 • @
  Okoliczności w jakich podjęto decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego - Barbara Butler-Błasińska

  https://www.youtube.com/watch?v=P_0HjYZ8Jpw


  31.07.2021 Barbara Butler-Błasińska Cmentarz Wojskowy na Powązkach

  https://www.youtube.com/watch?v=q2C9wQ_enmA
 • @Oracz 11:09:59
  NBo i co jezcze wymyślisz, heretyku? Z łgarzami nie będę dyskutował, bo to ich tylko dowartościowuje
 • Ktokolwiek widział ktokolwiek wie
  o spotkaniu "Lisa z Radomia" z generałem Borem Komorowskim ,to nich się odezwie i pomoże.
  Od lat bowiem szukam śladu pewnych informacji i nie mogę znaleźć.

  "Lis z Radomia" czyli Hauptsturmführer Paul Fuchs spotkał się generałem Borem Komorowskim na kilka dni przed wybuchem
  powstania i usiłował go odwieść od pomysłu wszczęcia powstania w Warszawie.Na co Komorowski miał odpowiedzieć że jest żołnierzem
  i nawet jeśli on odmówi wydania rozkazu to jego przełożeni naznaczą innego dowódce który wyda rozkaz.

  Kilkanaście lat temu można było znaleźć jakieś informacje na ten temat.Krótkie,ale można było a teraz ich niema.Przepadły.I gdyby nie było jakieś dalekie echa to można byłoby myśleć że coś mi się pokręciło.

  /Ostatnie spotkanie z agentką ("Wandą-Zemstą" – S.A.) odbyłem na polecenie Fuscha w lipcu 1944 r. w wagonie kolejki dojazdowej do Milanówka. Wręczyłem jej wówczas fałszywe dokumenty osobiste, pieniądze i rozkaz wyjazdu z miasta, w którym rychło będzie gorąco. Powiedziała, że uda się do Częstochowy, gdzie miała znajomych" 14. "Wanda-Zemsta", jak i tłumacz spotkania Fuscha z generałem "Borem" w lesie józefowskim, niejaki E.M., mogliby chyba istotnie uzupełnić wiedzę o tamtych wydarzeniach. Jeszcze w 1994 r. ta była agentka "Lisa z Radomia" mieszkała w Warszawie, a E.M., według wieści z 1998 r., także żył w Polsce 15. /
  https://www.passa.waw.pl/artykul/z-historii-najnowszej-co-sie-dzialo-w-warszawie-za-kulisami-armii-krajowej,1181?ref=1

  Skoro był jakiś tłumacz i spotkanie to może ktoś zna jeszcze jakieś szczegóły które uzupełnią tę szalenie zagadkową informację.

  Bo jeśli to miałoby się okazać prawdą to nie może być mowy o trudnej do powstrzymania młodzieży którą entuzjazm popychał do boju a o zimnej skalkulowanej zbrodni rządu londyńskiego.
 • frajerzy liczace na innych i sojusze z mistycznymi religijnymi postaciami jak zwykle zostali wystawieni d wiattru
  tym razem zdradliwy sowiet raqczka w raczke z aliantami nami pokupczył a potem nas dobii w katyniu a głupki to jeszcze czczą ze obrocili miasto w ruine i wyrzneli połowe mieszkanców
 • @michalm12345 12:41:31
  Noo Katyń to był wcześniej.
 • @zbig71 12:59:02
  no to tym bardziej ci tchórzliwi uciekinierzy do angli podejmowali niby samodzielne decyzje zeby dobic polske jak widac
 • "Powstanie Warszawskie - karygodna zbrodnia"
  ---------------------
  Tak to jest zbrodnia na Polsce i narodzie polskim. Takich zbrodni było więcej. Dlaczego tak potężna, podziemna armia AK (precedens w Europie) - nie zdołała obronić Polaków przed banderssynami - oto jest pytanie. Czy zbrodnią nie było podanie Hitlerowi na tacy ówczesnej Polski?
  Wniosek?
  II WŚ to ustawka - V kolumn dzieci diabła - rezydujących w poszczególnych krajach świata - a niejednokrotnie wywijających niektórymi krajami bez reszty np. USA czy UK. Metodycznie mordowano Polskę i Polaków w odwecie za 1920 rok - kiedy to Polacy jakimś cudem - pokrzyżowali światowemu dziecku diabła - integrację Europy - bolszewikami.
 • @michalm12345 13:09:13
  Bardziej to, że nie chcieli zniszczyć swoich karier.
 • Bez komentarza ?
  Bez komentarza ? Nie !

  Czy można widzicie to zbrodnicze dzieło Niemców na Warszawie na Polakach bez komentarza ?!

  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/pressland-cms/cache/article_show_cover/0l/8139771-jeden-z-kadrow-filmu-miasto-ruin-na-pierwszym-planie.jpeg

  https://www.youtube.com/watch?v=_svAHZHE1uA


  Warszawa jak Hiroshima w centrum Europy.

  https://media.pri.org/s3fs-public/styles/w2304/public/story/images/01_lede.jpg


  Różnica?

  Tyle, że Amerykanie popełnili tą barbarzyńską zbrodnię w ciągu sekundy niszcząc miasto Hiroshime i mordując ludność cywilną,

  a Niemcy dokonywali swoje barbarzyńskie zbrodnie długo falowo, systematycznie z niemiecką precyzją w zagładzie miasta Warszawy i z okrucieństwem i z brutalnością w mordowaniu ponad 250 tysięcy Polaków.

  Pozdrawiam.
 • @demonkracja 13:24:07
  "Dlaczego tak potężna, podziemna armia AK (precedens w Europie) - nie zdołała ..."

  Jaki znowu precedens? W Jugosławii i Grecji, tam było podziemie! AK wcale nie była taka potężna.

  "II WŚ to ustawka - V kolumn dzieci diabła - rezydujących w poszczególnych krajach świata"

  Pan ma paronoję na punkcie Żydów. Może demony Pana opętały, i Panem rządzą (demon-kracja)?
 • @Wican 11:25:35
  Jeśli już to ,,heteryku", czcicielu gipsu ,,świętego". To: ,,jakoś to będzie" wysławia się tak: ,,alleluja i do przodu!".
 • @ikulalibal 12:06:02
  Strona 53 i 54 . http://sspk2ws.org.pl/wp-content/uploads/2013/11/romantycy-kontra-realisci.pdf Salute .
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:50:43
  ...DOKŁADNIE!!!!!...wreszcie ktos wyartykułowal te słowa!...podobnie jak nalot na Drezno - naloty na Tokio - Hiroszime i Nagasaki - operacja Gomora -...i wiele wiele innych...Reinwiesenlager... to 2 - 6 mln Niemcow ... https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/was-it-a-war-crime-thousands-of-germans-died-in-american-pow-camps-in1945-m.html
  to niekonczaca sie hekatomba dla tego piie*dolonego jahve - albo jyhyvyhy - czjakmutam - za ktora CAŁY CZAS stoi chazarski icek
  czasy nasze - covid-19 - szczegolna ofiara całopalna ktora przebije - WSZYSTKIE - dotychczasowe...
 • @zbig71 13:47:39
  jak tymi patałachami na rrozkazy musieli tam gardzic to nawet taki hitler przegral i strzelil se w leb
 • @Pedant 13:52:22
  ...cyt...Pan ma paronoję na punkcie Żydów. Może demony Pana opętały, i Panem rządzą (demon-kracja)?...
  ...chazarstwo opanowało wiele narodow i podszywa sie pod WSZYSTKO I WSZYSTKICH - a z Zyda zrobiono ofiare - chłopca do bicia - ktory jest taki sam jak my...moze najwyzszy czas nauczyc sie rozrozniac i odpowiednio artykulowac te słowa?
  listy toledanskie
  http://blog-roll-polityczny.blogspot.com/2013/01/listy-toledanskie.html

  https://ligaswiata.tumblr.com/post/138611428052/r%C3%B3%C5%BCnice-mi%C4%99dzy-%C5%BCydami-syjonistami-a-chazarami

  https://www.youtube.com/watch?v=eFEBwOB4ECo
  https://www.youtube.com/watch?v=D3N6X7UiII8
 • @Pedant 13:52:22
  Zgadza się - swoją uwagę i czas powinniśmy poświęcać sobie, swojemu narodowi, a nie obcej nam nacji. Więcej korzyści byśmy z tego mieli.
 • @michalm12345 14:25:18
  Nie wiadomo czy sobie strzelił. Były potem badania DNA tej czaszki i to nie była czaszka mężczyzny.
  A mógł uciec do Argentyny.
 • @kai555 14:24:48
  //czasy nasze - covid-19 - szczegolna ofiara całopalna//
  To by się zgadzało.
  We Włoszech nie przeprowadzano żadnych sekcji zmarłych i zakazano zwykłych pochówków.
  Zmarli byli natychmiast paleni.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 15:37:21
  Jarek warto spojrzeć na Warszawę oczami reportera z tamtych lat.

  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/warszawa-historia-i-zdjeci-z-odbudowy-stolicy-zdjecia-karola-szczecinskiego/z40099l,79cfc278

  Bardzo ciężki to był dla Polaków czas, to był czas niemieckiego zwyrodnienia i barbarzyństwa.

  Dziś w Polsce prawie nikt nie poświęca uwagi, że Niemcy realizowali na ogromną skalę ludobójstwo a w kwestii Słowian realizowali biologiczną zagladę. Wymordowanie wszystkich Słowian i kreowanie dla rasy "panów" "nad ludzi" przestrzeni życiowej ( drang nach osten ) ... .

  Pozdr. *****
 • @ikulalibal 12:06:02
  "Pamiętne spotkanie" - pisze Die Zeit
  Rozmowa Haupsturmfuhrera Paula Fuchsa z Borem Komorowskim.
  Rozmowa odbyła się w podwarszawskim (nomen omen) Józefowie między 20 a 22 lipca 1944 r a jej tematem było odwiedzenie dowódcy AK od powstania o którym Niemcy doskonale wiedzieli.
  W dalekim 1994 niemiecka gazeta Die Zeit opublikowała fragmenty owej rozmowy.
  Przebieg rozmowy został zarejestrowany na taśmie magnetofonowej .Oto jego przebieg :
  http://www.zeit.de/1994/31/mit-feuer-und-rauch?page=2

  Haupsturmfuhrer Paul Fuchs :Witam pana ,panie generale .Jestem rad że zgodził się pan przyjąć moje zaproszenie.Jeszcze raz pragnę zapewnić pana że może się czuć zupełnie swobodnie i całkowicie bezpiecznie.

  Generał Bór-Komorowski :Szanowny panie ,jeśli mogę tak się do niego zwrócić ,chciałbym ze swej strony podziękować panu za dane mi gwarancje.

  Haupsturmfuhrer Paul Fuchs: Panie generale, doszły nas słuchy ; że zamierza pan 28 lipca ogłosić powstania w Warszawie i że w tym celu czyni pan aktywne przygotowania. Nie liczy się pan z tym ,że taka decyzja pociągnie za sobą rozlew krwi i cierpienia cywilnej ludności?

  Generał Bór-Komorowski:Jestem tylko żołnierzem i podporządkowuję się rozkazom kierownictwa, podobnie zresztą jak pan.. Moje osobiste zdanie nie ma tu znaczenia, podlegam rządowi w Londynie, o czym niewątpliwie jest panu wiadomo.

  Haupsturmfuhrer Paul Fuchs:Panie generale ;Londyn jest daleko, oni nie mają rozeznania w tutejszej sytuacji, mowa jest o politycznych swarach.Pan jako znający tutejsze stosunki powinien przekazać informacje do Londynu.

  Generał Bór-Komorowski:To sprawa prestiżu. Polacy za pomocą Armie Krajowej chcieliby wyzwolić Warszawę i wyznaczyć tu polską administrację do momentu wejścia radzieckich wojsk. Chcemy ogłosić o tym jak o zaistniałym fakcie, który będzie czynnikiem decydującym o przyszłym losie Polski. Chciałby zapewnić że to jest jedyny argumentem. Jednocześnie należycie oceniam pański niepokój, który i ja podzielam. Dlatego jestem gotowy zaproponować panu kompromisowy wariant. Niemcy wyprowadzą swoje wojska z Warszawy w ustalonym przez nas terminie. Dowództwo Armii Krajowej i Delegatura Rządu przejmą władzę w Warszawie w swoje ręce, zabezpieczą porządek i spokój w mieście. Mogę pana zapewni że oddziały Armii Krajowej nie będą nękać niemieckiego wojska, opuszczającego Warszawę. Tym samym wszystko może obejść się bez rozlewu krwi.

  Haupsturmfuhrer Paul Fuchs: Panie generał, doskonale rozumiem motywy, które panem kierują.. To kwestia prestiżu, a nie rozsądku… Zdaje pan sobie sprawę z tego że Rada po zajęciu Warszawy wszystkich was rozstrzela za spisek z Niemcami, a Radzie pomogą polscy komuniści którzy ,niewątpliwie, zechcą przechwycić inicjatywę?.

  Generał Bór-Komorowski: Niewątpliwie to o czym pan mówi może mieć miejsce.Na tym poligonie Polacy grają rolę królików doświadczalnych ,jestem tylko żołnierzem ,nie politykiem i muszę bezwarunkowo wypełniać rozkazy.Wiem że znane jest panu miejsce mojej kryjówki i w każdej chwili możecie mnie aresztować ale to nie zmienia sytuacji .Na moje miejsce przyjdzie inny i jeśli Londyn tak zdecyduje to powstanie wybuchnie.

  Haupsturmfuhrer Paul Fuchs: Panie generale nie będę już dłużej nadużywał pańskiej cierpliwości ,chciałbym podziękować za rozmowę której efekty przekażę przełożonym w Berlinie A teraz proszę pozwolić że pana pożegnam.

  https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/1602-z-ogniem-i-dymem-powstanie-warszawskie
 • Polityka "emigracji" i wasalnego AK
  Istotę tej polityki oddaje bajeczka i wilkach (naziści), niedźwiedziu (ZSRR) i hienie (Polska)...dlaczego "hiena" ..zaraz się wyjaśni.. nic osobistego.

  Otóż... Wilki poprzez terytorium Hieny najechały Niedźwiedzia
  i grabiły mordowały i toczyły zaciekła krwawa walkę z niedźwiedziem by go zniszczyć totalnie.
  Hiena uciekła w krzaki i w krzakach gdy nikt nie widział szczerzyła kły.
  W końcu Niedźwiedź zdobył przewagę na Wilkami i zaczął ich wypierać ze swojego lasu tocząc niezwykle ciężkie i krwawe walki...

  Gdy niedźwiedź pogonił wilki przez las w którym żyła Hiena...Hiena postanowiła wykorzystać wysiłek Niedźwiedzia i sama ogłosić się zwycięzcą Wilków... nazwała ten plan planem "Burza".
  Niedźwiedź na to nie pozwolił zwłaszcza że Hiena była zawziętym wrogiem Niedźwiedzia i była beznadziejne słaba.
  Niedźwiedź nie chciał by go ktoś podgryzał po kostkach gdy toczy ciężką walkę w Wilkami.
  W końcu niedźwiedź doszedł do Wisły gdzie legł wycieńczony wcześniejszymi bojami i lizał rany.
  Wilki uciekły za Wisłę i też lizały rany.

  Hiena wymyśliła że teraz napadnie na wycieńczone Wilki dobije je łatwo
  o ogłosi się zwycięzcą nad Wilkami i przejmie po wilkach terytorium.
  Hiena się przeliczył bo wycieńczone walką z Niedźwiedziem Wilki i tak były dużo silniejsze od Hieny i ciężko Hienę poraniły.

  Hiena do dzisiaj płacze że jej Niedźwiedź (którego od zawsze głęboko nienawidziła i któremu chciała odebrać zwycięstwo na Wilkami, jej nie pomógł.

  A teraz drogi dzieci powiedzcie...
  Kto napadał na inne kraje ?
  Kto się bronił ?
  kto chciał komu ukraść zwycięstwo ?
  kto miał honor a kto go nie miał ?
 • @Oscar 19:08:52
  dlaczego hiena ?
  bo na padlinie Wilka chciała odnieść wielkie zwycięstwo.
  wiadomo padlinożerca..

  to dla mniej rozgarniętych.
 • @Monaco 16:16:18
  Witam. Urodziłem się 10.08.1944r w szpitalu na ul. Lindleya w Warszawie.
  Ok.25.08.1944 r do szpitala wpadli własowcy i zaczeli mordować pacjętów i personel szpitala. Moja ś.w.p. mama została poinstruowana, jak uratować siebie i mnie, udała nienormalną!Dzięki temu przeżyliśmy i dodam, ze mój św.p. ojciec był w AK oraz w Kedywie-grupie dywersyjnej!Nie uczestniczył w powstaniu, bo jesienią 1943 r został złapany na ulicy przez niemców i wywieziony na roboty.Nikt z piszących nie podał faktu, że szwaby mieli bronić Warszawy przez sowietami i polacy mieli kopać rowy przeciwczołgowe! Szwaby mieli też plan wymordowania polaków w Warszawie podczas ataku sowietów, którzy stali nad wisłą i mieli w dupie los polaków!!! Moim zdaniem, ludność cywilna powinna być poinformowana, ze grozi im zagłada i ludzie powinni w jak największej liczbie opuścić Warszawę!!! Tak się nie stało i dalej wiemy jakie były skutki wybuchu powstania.Młodzi ludzie, którzy byli w konspiracji ,mieli już dosyć mordów i łapanek i dlatego powstali przeciw okupantowi!!!Polecam wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało dzięki wysiłkom Ś.w.p. Przezydenta Lecha Kaczyńskiego, zamordowanego w zamachu smoleńskim!!!
 • @Oscar 19:08:52
  Lepsza bajeczka byłaby o tym, jak to niedźwiedź pogonił wilki dalej, a hiena zaczęła sobie rościć pretensje do jego zdobyczy, bo przecież zanim przyszły wilki, miała las.
 • @zibi 19:13:46
  "Przezydenta Lecha Kaczyńskiego, zamordowanego w zamachu smoleńskim!!!
  "
  ??? To przecież była katastrofa lotnicza spowodowana próbą lądowania w złych warunkach meteorologicznych... wbrew zaleceniom kontrolerów lotu i wbrew regulaminom.

  Decyzja o lądowaniu była w rękach zastraszonego Pilota mającego na karku tych co zaszczuli jego kolegę który nie posłuchał Lecha w Gruzji i dowódcę lotnictwa w kokpicie.

  Można powiedzieć że autorami tego "morderstwa były jego główne ofiary... oczywiście ofiary tego nie planowały ..tak wyszło ...
 • @interesariusz z PL 19:23:32
  Można dopisać kolejne rozdziały...
  nie roszczę sobie praw wyłączności do bajeczki..

  " bo przecież zanim przyszły wilki, miała las."
  to prawda miała las od 20 lat...
  natomiast Niedźwiedź miał ten las od 200 lat
  .. i jest znacznie większy od hieny...
  fakt że jeszcze wcześniej przed niedźwiedziem las był terytorium hieny..
  w różnych terytorialnych granicach..
 • @Monaco 16:16:18
  Ten film, przedstawia o wiele więcej niż wypowiedziane słowa. ........

  https://www.youtube.com/watch?v=kDKVR-JMMmA
 • @zibi 19:13:46
  "Polacy" piszemy zawsze z wielkiej litery zibi.
  Jeszcze raz ośmielisz się napisać z małej i kasuję komentarz.
  Zrozumiano?
 • @Krystyna Trzcińska 19:47:28
  trolle zaatakowaly..
 • @Oscar 19:31:28
  Ja trochę nie o tym, nie o państwach, tylko o indywiduach,

  a więc nie hiena, tylko stado hien, i każda rościła sobie pretensje do tego, co miała zanim przyszły wilki.
 • @Krystyna Trzcińska 19:47:28
  Mogłabyś/mógłbyś uszanować temat notki i nie spamować zdjęciami takiej gnidy?
  Następne w tym guście usunę.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 19:56:33
  Film dokumrntalny. Kontrowesyjny ? Może po pokazano sprawy pod innym opisem.

  Warto posłuchać. ... może denerwować ale ... .

  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fXvQYYsVgOE


  https://m.youtube.com/watch?v=H8PWRvkjJ3g&pp=sAQA

  Jarek , dobry artykuł w odpowiednim miejscu i momencie.

  Pozdr. :)
 • @Pedant 13:52:22
  Gwoli ścisłości, nie znalazłem choć wspomnienia "żydów" w poście Pana Demonokracji. Skąd u Pana taka dedukcja? Czy może, uderz w stół, a nożyce się same odezwą? Proszę o odpowiedź.
 • @Pedant 13:52:22
  ----------------
  "Jaki znowu precedens? W Jugosławii i Grecji, tam było podziemie! AK wcale nie była taka potężna."
  ----------------
  Pan z Marsa? Czy Grecję i Jugosławię mordowano metodycznie dwoma totalitaryzmami + banderssynami? O położeniu geograficznym i topografii nie wspomnę. Proszę mi nie wmawiać, że obronienie polskiej ludności na Wołyniu było niemożliwe. Tych Polaków po prostu wystawiono pod widły i siekiery.
  --------------------
  Pan ma paronoję na punkcie Żydów. Może demony Pana opętały, i Panem rządzą (demon-kracja)?
  --------------------
  To Pan identyfikujesz dzieci diabła z żydami - ja te dzieci poznaje po owocach. Czy widzisz Pan różnicę?
  Wniosek?
  Panie - ileż można udawać nożyczki na stole!
 • @Raszan 20:31:24
  "Gwoli ścisłości, nie znalazłem choć wspomnienia "żydów" w poście Pana Demonokracji. Skąd u Pana taka dedukcja?"

  Na podstawie setek jego wypowiedzi. Demonkracja pije do Żydów. Nazywa ich "czarcim pomiotem" i "dziećmi diabła". Uważa się za bardzo sprytnego.

  "Czy może, uderz w stół, a nożyce się same odezwą? Proszę o odpowiedź."

  Tonkij namiek poniał. Wy toże jewriejew nie lubitie?
 • @demonkracja 20:44:25
  "Pan identyfikujesz dzieci diabła z żydami - ja te dzieci poznaje po owocach. Czy widzisz Pan różnicę?"

  Nie rżnijcie głupa. Cały czas gadacie o Żydach.
 • Opublikowanie tego Listu
  wywołało wściekłą reakcję chazarskich trolli udających Polaków.
  Zostali swego czasu wykopani z NEon24. Dożywotnio.
  Pewnie pamiętacie takie internetowe wszy łonowe jak husky(vel jozio z londynu) czy tezeusz (vel Wanda Warska vel dziennikarz obywatelski).
  Tutaj próbka ich możliwości.
  https://naszeblogi.pl/59461-godzina-w-symbol-bohaterstwa-ale-czy-dla-wszystkich
 • @Pedant 21:14:00
  --------------
  "Nie rżnijcie głupa. Cały czas gadacie o Żydach."
  --------------
  Nie żal Wam Pedant tego kota - co tak go odwracacie z uporem maniaka - ogonem do góry?
  Czego Wy Pedant szukacie u tego kota pod jego ogonem?
  Wniosek?
  Kto gada o Żydach - wszyscy widzą - więc dajcie sobie spokój towarzyszu Pedant. Lubicie gadać o nich - to gadajcie - każdy ma swoje przywyczki, uchyby, przypadłości czy zwichnięcia - ale nie zazdroszczę Wam tego Pedant.
 • @Oscar 19:27:34
  ...cyt..."Przezydenta Lecha Kaczyńskiego, zamordowanego w zamachu smoleńskim!!! ...

  1.Nie było zadnego lotu do Smolenska!!
  2.L.Kaczynski - nie wrocił z wizyty na Litwie - 08.04.10 i nie spotkal sie z tamtejsza polonia - czekalo na niego kilkaset osob - temat do sprawdzenia!!
  prawdopodobnie wylądował w Bondstil - gdzie pozniej dwukrotnie Marta latała tam do niego!!
  ...p.Gosiewska dostała 5 baniek - bo odgrazala sie,ze ..."powie wszystko"...
  3.L.Kaczynskiego z zoną -widziano w Izraelu na plazy i w Patagonii - https://i.pinimg.com/originals/d9/13/96/d91396803ed6a41d622cac54030ada51.gif - na zakupach - zapomnialem w jakim miescie - niestety link mi "zezarło"...
 • @Pedant 21:14:00
  To akurat Pedant sobie dodaje i własne wyobrażenie wpisuje jako pewnik. A polecam wi ększe skupienie. Pedant wszędzie widzi Żydów? To jakiś zbok chyba?
 • Wieslaw Chrzanowski i Powstanie Warszawskie....
  .... i dlatego Zyd W.Chrzanowski poszedl na wspolprace z komunistami i byl TW spec sluzb PRL , zeby nadrobic i wyrownac straty zyciowe.

  Dodatek nadzwyczajny do dziennika GLOS 14 II - 16 II 1997 Nr [Glos]

  Konfidenci z archiwów MSW
  (...)

  CHRZANOWSKI WIESLAW MARIAN
  Imie ojca: Wieslaw, ur. 23-12-20 Warszawa,
  posel, partia: ZChN, Kancelaria Sejmu,
  kategoria: 1. TW, kryptonim: 1.Zuwak,
  kategoria: 2. TW, kryptonim: 2. Spóldzielca,
  figuruje w:
  - ksiedze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP
  - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
  UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy,
  1.UBP Warszawa
  2. 4976 74-03-13 Wydz.III KWMO Warszawa
  3. 74495 86-06-11 Wydz. IX Dep.I Warszawa 1. Wydz. III BEIA UOP
  Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktów:
  1. - 2. 76-06-22
 • Prof. W.Kiezun o Powstaniu Warszawskim 1944
  https://www.youtube.com/watch?v=p4K0AWgXmjo

  Prof. W.Kiezun - KRAJOBRAZ POLSKIEJ GOSPODARKI
  https://www.youtube.com/watch?v=JQfht9RXk-Q
 • Gen. T.Komorowski "Bor" o Powstaniu Warszawskim 1944r
  https://www.youtube.com/watch?v=ENvkDd2mbDg

  POMOC ALIANTOW DLA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
  https://fraszki.neon24.pl/post/162932,powstanie-warszawskie-cz-2-konsekwencje-i-oceny

  Stalin i Powstanie Warszawskie
  "(...) Stalin had ordered his troops to halt their advance towards Germany. He even issued direct orders that all support for the Home Army’s efforts should be cut off and any Home Army units in Russian-controlled areas should be apprehended and disarmed (...)"

  (Stalin wydal rozkaz swojemu wojsku, zeby wstrzymalo natarcie na Niemcow. Stalin wydal osobisty rozkaz , zeby calkowicie wstrzymac pomoc dla Armii Krajowej (AK) oraz aresztowac i rozbroic jakiekolwiek oddzialy AK znajdujace sie na obszarze kontrolowanym przez Rosjan).

  https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/herioc-final-stand.html
 • @michalm12345 14:25:18
  Hitler uciekl do Ameryki Poludniowej.
 • @zibi 19:13:46
  Zydowska i lewacka propaganda w j.polskim oraz takowe "polskojezyczne autorytety" (Zychowicz, Ziemkiewicz, Korwin-Mikke, Braun, Szlezak, lewactwo z WPS etc) probuja zaszczepic Polakom tzw. "pedagogike wstydu" za to, ze doszlo do Powstania Warszawskiego oraz jednoczesnie przypisuja "zbrodnie" przywodcom Powstania Warszawskiego co jest objawem ich szczegolnej perfidii, poniewaz prawo karne wyraznie wskazuje, ze przestepca jest osoba, ktora popelnila zbrodnie.

  Tymczasem zydowska i lewacka propaganda w j.polskim i takowe polskojezyczne autorytety probuja przerzucic zbrodnie z Niemcow na przywodcow Powstania za wymordowanie okolo 200 tysiecy ludnosci cywilnej Warszawy i Goebbels oraz Stalin byliby dumni z tego, ze po ponad 70-ciu latach od tamtego wydarzenia, niemiecka i stalinowska propaganda odnosza sukcesy, poniewaz okazuje sie za wywolanie Powstania winni sa Polacy, a nie Hitler i Stalin, ktorzy napadli na Polske we wrzesniu 1939r.

  Twoje argumenty sa sluszne i nalezy jeszcze dodac wiele innych faktow w celu zobrazowania panujacej sytuacji w lipcu i sierpniu 1944r , ale tutejsze "autorytety" od Powstania Warszawskiego nie maja na celu dokonania doglebnej analizy sytuacji panujacej w tamtym czasie i jedynie szukaja argumentow, ktore pasuja do ich punktu widzenia i ich linii ideologicznej, zeby napluc na przywodcow PW.

  Tymczasem sytuacja Warszawy i mieszkancow znajdowala sie miedzy "mlotem a kowadlem", a jednoczesnie zaciesnial sie pierscien niemiecki wokol Warszawy, ktora byla przeznaczona na twierdze obronna i punkt oporu wobec Sowietow, co jednoznacznie potwierdza rozkaz niemiecki wzywajacy Warszawiakow do stawienia sie do prac przy kopaniu okopow i stawianiu barykad, a w takich przypadkach nie ma mowy o puszczeniu wolno ludnosci Warszawy. Poza tym Niemcy znani byli rowniez ze stosowania "zywych tarcz obronnych" skladajacych sie z podbitej ludnosci cywilnej.

  Z kolei zapewnienia sowieckiej propagandy o pomocy ze strony armii czerwonej dla Powstania, ktore plynely z sowieckiej radiostacji i z sowieckich samolotow, ktore zrzucaly ulotki z j.polskim nad Warszawa, dawaly szanse na przetrwanie i wspolne rozgromienie Niemcow w Warszawie, a jednoczesnie dawaly szanse na osadzenie polskich wladz w Warszawie.
  W zwiazku z taka sytuacja ogloszenie rozkazu do rozpoczecia Powstania w Warszawie bylo optymalna szansa, poniewaz nie stawienie sie na rozkaz Niemcow do kopania okopow i budowania barykad bylo jednoznacze z kara smierci.

  W komentarzach padaja rowniez argumenty, ze bron i amunicja ze skladow broni byla przekazywana dla polskiej partyzantki do lasow i dlatego niby zabraklo broni dla Powstancow, co jest klamstwem.
  Sklady broni znajdowaly sie na obrzezach Warszawy, ale w momencie zaciskania sie pierscienia niemieckiego wokol Warszawy, sklady broni i amunicji znalazly sie automatycznie na obszarze kontrolowanym przez Niemcow.
  Sam przerzut broni do centrum Warszawy byl prawie niemozliwy, poniewaz centrum Warszawy bylo silnie kontrolowane przez Niemcow, wiec przerzucono tyle, na ile to bylo mozliwe przez co w niektorych punktach Warszawy Powstancy nie posiadali wystarczajacej ilosci broni i amunicji do podjecia walki z silnie uzbrojonymi Niemcami.
  Poza tym godzina popoludniowa rozpoczecia powstania nie byla zaskoczeniem dla Niemcow, ktorzy mimo wszystko spodziewali sie wybuchu Powstania.
  Zatem walka Powstancow z Niemcami toczyla sie z roznym powodzeniem i zarazem w osamotnieniu, poniewaz Stalin zdradzil Powstancow Warszawy i odwolal swoja pomoc, a takze rozbrajal i aresztowal zolnierzy polskiego podziemia zbrojnego, ktorzy szli na pomoc Powstancom Warszawy.
  Za dzialaniami Stalina kryly sie jego cele polityczne , a mianowicie podboj Polski , zainstalowanie swojej agentury w Warszawie i dyktatury w calej Polsce, o czym wczesniej planowal Stalin, kiedy podpisal tajny uklad z Hitlerem 23 sierpnia 1939r (Pakt Ribbentrop-Molotow).

  Agent KGB, klamca i oszust W.Putin uzyl argumentu w 70-ta rocznice wybuchu II w.s. podczas uroczystosci w Gdansku w 2009r, ze "ZSRR bronil mniejszosci narodowych", co jest perfidnym klamstwem Putina, a zarazem powtorzeniem propagandy uzywanej przez bandyte Stalina i sprzeczne w wydarzeniami II w.s. , gdyz Stalin tak jak Hitler przystapil do wymordowania polskiej inteligencji w sowieckiej strefie okupacyjnej w latach 1939-1941 oraz wywozil Polakow z Kresow Wschodnich II RP w glab ZSRR, a na ich miejsce przywozil Rosjan, ktorzy przejmowali majatki Polakow, czyli Stalin prowadzil RUSYFIKACJE PODBITYCH ZIEM POLSKI juz w latach 1939-1941 , podczas gdy Hitler prowadzil GERMANIZACJE POLSKI w niemieckiej strefie okupacyjnej, a jednoczesnie Niemcy opracowywali plan GENERALPLAN OST , ktory dotyczyl wymordowania 85 procent Polakow, zrownania Warszawy z ziemia i zbudowanie niemieckiego osadnictwa na obszarze Warszawy.
  Pozostale 15 procent Polakow mialo sluzyc "niemieckim panom".

  W Warszawie funkcjonowal rowniez niemiecki oboz koncentracyjny KL Warschau , w ktorym byli systematycznie mordowani Polacy (zostalo zamordowanych w przyblizeniu 200 tysiecy Polakow), jak podala sedzia Maria Trzcinska.
  Niemiecki terror wobec Polakow, lapanki, kontrole, rozstrzeliwanie na ulicach, niedozywienie etc sa dowodem na to, ze Polacy byli traktowani jak podludzie i mieli dosc takiego traktowania, gdy ostatecznie zauwazyli szanse na wyzwolenie sie spod okupacji niemieckiej w nadziei, ze Sowieci pomoga im w tym dziele.
  Ale Stalin oszukal Polakow i zrobil to z premedytacja, poniewaz ani nie pozwalal zolnierzom polskiego podziemia zbrojnego na pomoc Powstancom, ani nie pozwalal samolotom amerykanskim, brytyjskim i z sil powietrznych Afryki Poludniowej na ladowanie po stronie sowieckiej, ktore dostarczaly pomoc dla Powstancow droga powietrzna, przylatujac z baz wojskowych we Wloszech oddalonych o 1200 km od Warszawy.
  To Stalin byl glownym powodem, ze Powstanie Warszawskie 1944r ponioslo kleske, poniewaz analogiczna sytuacja zaistniala w Paryzu, kiedy francuskie podziemie zbrojne wywolalo powstanie przeciwko Niemcom i gdy dowiedzieli sie o tym Amerykanie to natychmiast wyslali do Paryza swoje oddzialy wojskowe i pomogli Francuzom pokonac Niemcow.
  Ale co tu spodziewac sie po bandycie Stalinie jakiegos honoru skoro to byl bandyta i ateista, ktory wydawal rozkazy wymordowania milionow Rosjan w ZSRR.
 • POWSTANIE WARSZAWSKIE - KARYGODNA ZBRODNIA ???
  Tu nic nie pomoze opinia gen. W.Andersa jaka przytoczyl Autor, poniewaz Anders mial propozycje przerzutu 2-go korpusu z Wloch do Polski w celu wziecia udzialu w Powstaniu (okolo 60 tysiecy zolnierzy), o czym z kolei Autor nie pisze.
  Autor rowniez nie pisze o tym, ze gen. W.Anders po spotkaniu sie z gen.T.Komorowskim w Kanadzie przyznal racje gen. T.Komorowskiemu, ze oglosil Powstanie i jednoczesnie przeprosil gen. T.Komorowskiego za swoje wczesniejsze negatywne opinie.
  Tego typu manipulacje Autora sa stronnicze i zarazem cuchna propaganda, i nie sluza poznaniu prawdy, a wylacznie przyznaniu sobie "racji".

  Tu rowniez nic nie pomoze oswiadczenie warszawskiej Mlodziezy Wszechpolskiej, ktora miala blade pojecie o sytuacji panujacej na arenie miedzynarodowej i planach przygotowywanych przez Stalina i Hitlera wobec Polski i Polakow, ktore byly realizowane w scislej tajemnicy.
  Bunczuczne twierdzenie warszawskiej MW , ze Powstanie bylo karygodna zbrodnia , za ktore odpowiedialnosc ponosza pewne polskie osrodki jest proba znalezienia winowajcy posrod polskich osrodkow za kleske Powstania.
  Warszawska MW zapomniala o tym, ze:
  - to Hitler i Stalin napadli na Polske we wrzesniu 1939r i dokonali IV rozbioru Polski, a zarazem obydwaj przystapili do wymordowania polskiej inteligencji , ktora byla calkowicie bezbronna. Wiec gdyby nie napasc Hitlera i Stailna na Polske to nie byloby II w.s.
  - Polska znajdowala sie pod niemiecka i sowiecka okupacja, i okupanci robili co chcieli z Polakami w swoich strefach okupacyjnych. Wiec gdyby nie okupowali Polski to nie byloby polskiej partyzantki podziemniej i Powstania Warszawskiego.
  - walka z niemieckim i sowieckim okupantem Polski byla decyzja osobista ochotnika i nie bylo zadnego przymusu. Wiec dlaczego placze warszawska MW ?
  - siedzenie na dupie i czekanie na przezycie wojny nie bylo najlepszym rozwiazaniem dla Polakow, poniewaz oprocz niemieckiego i sowieckiego okupanta mordujacego Polakow udzial w mordowaniu Polakow braly mniejszosci narodowe (ZYDZI , UKRAINCY , LITWINI , BIALORUSINI etc) i bez odpowiedniej ilosci polskich oddzialow partyzanckich na obszarze II RP pod okupacja niemiecka i sowiecka, zostalo zamordowane ponad 300 tysiecy polskiej ludnosci cywilnej (kobiet, mezczyzn i dzieci obojga plci) przez mniejszosci narodowe.
  - z opowiadan swiadkow historii wynika, ze Niemcy poslugiwali sie rowniez mniejszosciami narodowymi w mordowaniu ludnosci cywilnej Warszawy w czasie Powstania.
  - GENERALPLAN OST, ktory powstawal w latach 1939-1942 zakladal wymordowanie 85 procent Polakow. Z kolei zbrodnie Stalina na Polakach odbywaly sie w kilku fazach i zaden Polak nalezacy do AK lub NSZ nie mial gwarancji, ze bedzie zyl, chyba, ze poszedl na wspolprace z sowieckim okupantem Polski.
  - smierc jest zawsze smiercia niezaleznie od czasu, ktory doprowadza do smierci i dzieli sie na smierc szybka i powolna.

  Z przykroscia musze stwierdzic, ze oswiadczenie warszawskiej MW ukazuje niedorozwoj umyslowy autorow oswiadczenia i powolywanie sie na ich opinie jak to uczynil Autor ukazuje Autora jako poszukiwacza sensacji i manipulatora wydarzeniami zwiaznymi z Powstaniem Warszawskim.

  Oto oswiadczenie W.Kiezuna (powstanca warszawskiego) n/t Powstania 1944r.
  https://www.youtube.com/watch?v=p4K0AWgXmjo

  Historyk L.Zebrowski o Powstaniu Warszawskim 1944
  https://www.youtube.com/watch?v=7qoUh6wd-0s (czesc 1)
  https://www.youtube.com/watch?v=A8LvCLV06R8 (czesc 2)

  NSZ W POWSTANIU WARSZAWSKIM
  https://www.youtube.com/watch?v=UbbWAW3druI
 • @ikulalibal 12:06:02
  Zbrodni z premedytacja dokonywal twoj idol Stalin (zydowski bekart) oraz twoj idol Hitler (austriacki zyd), poniewaz to sa jedne w wielu cech charakterystycznych u tego typu koczownikow plemiennych, podobnie jak klamstwo, ktorym tak czesto poslugujesz sie w dyskusjach.

  Czy przeprosiles Polakow, ktorych oskarzyles o rzekome zbrodnie popelnione na Niemcach w miesiacach poprzedzajacych napad Hitlera na Polske we wrzesniu 1939r ???
  Do tego celu uzyles niemieckiej propagandy opartej na klamstwach autorstwa E.Dwingera pt. DER TOD IN POLEN (Smierc w Polsce), niczym zyd J.T.Gross, ktory oskarzyl Polakow o popelnienie zbrodni na zydach w Jedwabnem w lipcu 1941r.
  (ikulalibal 28.05.2017 23:19:07) 
  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/138654,opole-stolica-polskiej-piosenki-czy-juz-niemieckiej#comment_1387094

  Nawet zydolewactwo z WPS usunelo moj komentarz (fiesta 29.04.2021 19:27:52) , ktory demaskowal podane przez ciebie klamstwa o Polakach mordujacych Niemcow, o czym napisalem rowniez na stronie:
  https://aleszuma.neon24.pl/post/162980,niedaleko-spada-jablko-od-jabloni

  Po wielu latach sam E.Dwinger mowil, ze to byla nieprawda i Niemcy poslugiwali sie taka propaganda, zeby ukazac Polakow jako zbrodniarzy i miec jednoczesnie pretekst do napasci na Polske.

  Widze, ze twoja metoda falszowania historii Polski zdradza twoje sklonnosci i zydowska mentalnosc do opluwania Polakow.
 • ZBRODNIA STALINA NA POLAKACH
  Pierwsze zrzuty aliantów - wspomnienia lotników znad powstańczej Warszawy.
  https://www.youtube.com/watch?v=bStiCDywERQ
 • Gen. T.Komorowski o Powstaniu Warszawskim
  Wywiad z gen.T.Komorowskim z 1954r
  https://www.youtube.com/watch?v=o50L674QMr0

  JAK SOWIECI "WYZWALALI" POLSKE
  https://fraszki.neon24.pl/post/162932,powstanie-warszawskie-cz-2-konsekwencje-i-oceny
 • KLONY JANA TOMASZA GROSSA
  https://fraszki.neon24.pl/post/162932,powstanie-warszawskie-cz-2-konsekwencje-i-oceny

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej